Darul Mujahadah

Mendidik Generasi Islami Terampil Ikhlas Hati

Selamat Datang

Darul Mujahadah

Darul Mujahadah berdiri di atas dan untuk semua golongan. Sebagai milik ummat, Darul Mujahadah berjuang untuk kejayaan Islam, mengabdi untuk agama, nusa dan bangsa.